Skip to main content

Jak zajistit přenos vzdělávání do praxe?

A. účastníci (zaměstnanci) to mají udělat sami.

B. odpovědnost nese HR.

C. odpovědnost nesou nadřízení zaměstnance.

Jaká je vaše odpověď? 

Moje odpověď je za C s podporou za B, aby fungovalo A. Jiné kombinace fungují poměrně špatně a vedou naštvanosti, že “vzdělávání nefunguje, jak má”.

Je to nejméně oblíbená varianta, protože je pracná. Manažeři musí formulovat nároky, potřeby a očekávání, k nim hodnotící kritéria a způsob hodnocení, celé to zadat a po realizaci kontrolovat, vyhodnocovat, dávat zpětnou vazbu, definovat další kroky... A s tím si často neví rady nebo s tím nemají zkušenost. A obvykle to nechtějí přiznat. Dát podporu manažerům a nastartovat celý tenhle proces stojí čas i zdroje a výsledky přijdou až se zpožděním. Je to klasická důležitá a nenaléhavá práce, kterou mají firmy v konfrontací s dalšími prioritami tendenci odkládat. A snaží se jí (přirozeně) přehodit jinam - na HR nebo na lektory, kteří se v tom topí, protože nemají v rukách potřebné páky. Bohužel ani lektor ani HR nemá šanci pozorovat a hodnotit chování zaměstnance při práci, dát odpovídající zpětnou vazbu a případně na vývoj kompetentnosti reagovat tak, jak je potřeba. Nadřízený má na fungování zaměstnance největší vliv a pokud pomineme tlak, tak nejsilnější z nich je vědomí, že naučení se něčemu novému se zaměstnanci vyplatí a něco mu přinese, od ocenění po peníze. Navíc pokud rozvoj zadá, požaduje a podporuje nadřízený, snáze si s ním/í podřízení vyjednají priority vůči výkonu a alokaci kapacit na práci a rozvoj.

Pokud zvolíte variantu B a přenesete zodpovědnost na HR oddělení a lektory, uděláte jim i firmě medvědí službu. HR se stanou se z podpory honícím psem, snižuje to jejich oblíbenost a důvěru (obojí potřebují) a bohužel přenos školených kompetencí do praxe nemohou udělat dobře. HR mohou manažerům obrovsky pomoci jako podpora a organizátor, nikdy ale nemají být hlavou celého procesu ani konečný hodnotitel výsledku.

Pokud necháte přenositelnost jen na na účastnících kurzů, věříte v motor jejich vnitřní motivace a spolehlivosti. Z mojí zkušenosti je lidí, kteří se sami od sebe chtějí něčemu novému učit a aktivně to aplikují v praxi někde mezi 10 a 20 %. Číslo efektivity se zvyšuje, pokud je vzdělávání dobře připravené a účastníci dostávají v rámci kurzů a výuky věci, které v praxi využijí a pomáhají jim lépe zvládnout jejich práci. K tomu už ale potřebujete, aby lektoři, HR a nadřízení spolupracovali, dobře si vydefinovali cíle a potřeby a tady se k variantě C. za podpory B. zase vracíme.

Když to shrnu. Chcete-li efektivní investice do vzdělávání, musíte si toho (manažeři a HR) ve firmě spoustu odpracovat. Definovat rozvojové cíle a jejich měřitelnost. Naučit manažery tuhle práci dělat a chtít to po nich. Ideálně začít úplně od shora - příklady inspirují a táhnou. 

A fajn indikátor kvality vzdělávacího systému na závěr. Jak nastavuje rozvojové cíle váš CEO svým lidem?